Over ons - Engelen Arbeidsadvies

Over ons

Home / Over ons

Over ons

Als een werknemer bij ons een traject volgt leert diegene meestal het hele team kennen. We werken als team intensief samen, denken met elkaar mee en bundelen onze krachten voor het beste resultaat. Ook wordt per opdracht bekeken welk teamlid het beste bij het traject of de werknemer past. Onze doelgroep is erg divers van universitair geschoolde werknemers tot ongeschoolde werknemers. Mensen kunnen ook een traject volgen zonder dat er sprake is van verzuim. 

Het team van Engelen Arbeidsadvies bestaat uit:

 Engelen Arbeidsadvies
Mariska Engelen
 Engelen Arbeidsadvies
Maud Willemse
 Engelen Arbeidsadvies
Pieter Wijnen
 Engelen Arbeidsadvies
Lieke Snijder
 Engelen Arbeidsadvies
Dionne Kasteel
Mariska Engelen Maud Willemse Pieter Wijnen Lieke Snijder Dionne Kasteel
Mariska is de drijvende kracht achter Engelen Arbeidsadvies. Ze heeft een heel eenvoudige smaak: ze wil alleen het allerbeste. Ze is actief betrokken bij de trajecten van haar team, denkt mee en weet als geen ander bruggen te slaan tussen vraag en aanbod. Haar enthousiasme is aanstekelijk en ze is vakinhoudelijk ervaren en deskundig. Als verpleegkundige maakte Mariska in 2003 een overstap naar de sociale zekerheid, het UWV. Zij specialiseerde zich daar in het toepassen van de wetten van de sociale zekerheid, re-integratie en loopbaancoaching. In 2009 is zij bij een private uitvoerder van de sociale zekerheid gaan werken waar zij de zakelijke wereld ontdekte. Met haar kennis en opgedane ervaring bij het UWV en de private sector, de twee uiterste in arbeidsmarkttoeleiding, besloot ze in 2010 met een eigen onderneming de middenweg te kiezen: sociaal in een zakelijk jasje. Mariska heeft een adviserende rol bij verzuim en re-integratie. Ze lost graag complexe casussen op en maakt graag het onmogelijke mogelijk. Maud is nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en hoe je mensen kunt laten bewegen. Vanuit haar functie als ergotherapeut heeft ze zich gespecialiseerd in de re-integratie van mensen. Ze is haar werkvlak gaan verbreden met loopbaancoaching. Met haar rugzak vol met ervaring als ergotherapeut, arbeidsadviseur en re-integratiebegeleider weet ze de vinger op de juiste plek te leggen, inzichten te geven en de juiste handvatten aan te reiken. Zij is daarbij steeds in staat aan te sluiten bij wat de ander nodig heeft. Haar werkwijze kenmerkt zich als doelgericht, professioneel en pragmatisch gericht op bewustwording, gedragsverandering en ontwikkeling. Het creëren van vertrouwen in eigen kunnen, verbinding en het stimuleren van eigen regie zijn voor haar van wezenlijk belang binnen het begeleidingstraject. Pieter stimuleert, inspireert en brengt mensen in beweging. Hij ontdekt graag wat een passende loopbaanstap voor iemand is en ondersteunt in het maken van die stap. Hij weet mensen tot verandering aan te zetten en krijgt belemmerende overtuigingen boven tafel om daarmee de gewenste verandering duurzaam te maken, hoe moeilijk dit soms ook lijkt. Dit doet hij vooral door steeds goed aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft, een spiegel voor te houden en handvatten aan te reiken om niet effectieve patronen te doorbreken. Hij schuwt diepgang niet, maar is daar niet op voorhand op gericht: wat niet hoeft, moet je vooral niet doen. Kenmerkend voor Pieters aanpak is zijn heldere en transparante manier van communiceren. Hij heeft een gezonde dosis humor en kan gemakkelijk relativeren. Door zijn brede achtergrond binnen zowel commerciële als non-profit organisaties weet  hij organisatieprocessen snel te doorgronden. Als coach, trainer in gedrag en procesbegeleider draagt Lieke graag bij aan de ontwikkeling van mensen. Zien hoe een verworven inzicht mensen effectiever en succesvoller maakt is voor haar een drijfveer om dit werk te doen. Lieke heeft een achtergrond als maatschappelijk werker, gewerkt in de arbeidsbemiddeling en verdieping gezocht door te werken als trainer binnen een organisatie die een brug slaat van gezondheidszorg naar werk. Haar manier van werken kenmerkt zich als betrokken, enthousiast, deskundig, en verbindend. Samen het beste in iemand naar boven halen, daar wordt ze blij van. Als het linksom niet lukt gaat ze rechtsom, geen oplossing is in ieder geval geen optie voor Lieke.

Dionne is een gedreven professional in begeleiding en coaching met een solide achtergrond in fysiotherapie en arbeidsrevalidatie. Met haar diepgaande kennis en empathisch vermogen haalt ze het beste in mensen naar boven. Dionne gaat verder dan conventionele benaderingen en zoekt doelbewust naar creatieve oplossingen, altijd met als doel duurzame resultaten te bereiken. Haar werkwijze kenmerkt zich als helder, positief, betrokken, praktisch en doelgericht. Dionne onderscheidt zich als een deskundige in gedragsverandering, waarbij ze mensen begeleidt om op een andere manier met beperkingen om te gaan. Ze zet zich met veel enthousiasme in om individuen te inspireren en te ondersteunen bij elke stap van hun loopbaanontwikkeling.

Onze visies

"Werknemers groeien door uitdaging"
"Werknemers en organisaties kunnen veranderen als ze er voor kiezen"
"Niet-effectieve gewoontes kunnen drastisch veranderen, hoe moeilijk dat ook lijkt"
"Werknemers in organisaties zijn vele malen weerbaarder dan we denken"
"Werknemers reageren op logische wijze en zijn vatbaar voor een logische uitleg"