Over ons

Home / Over ons

Over ons

Als een werknemer bij ons een traject volgt leert diegene meestal het hele team kennen. We werken als team intensief samen, denken met elkaar mee en bundelen onze krachten voor het beste resultaat. Ook wordt per opdracht bekeken welk teamlid het beste bij het traject of de werknemer past. Onze doelgroep is erg divers van universitair geschoolde werknemers tot ongeschoolde werknemers. Mensen kunnen ook een traject volgen zonder dat er sprake is van verzuim. 

Het team van Engelen Arbeidsadvies bestaat uit:

Mariska Engelen
Halina van Davelaar
Pieter Wijnen
Maud Willemse
Cathelijne Wouters
Mariska Engelen Halina van Davelaar Pieter Wijnen Maud Willemse Cathelijne Wouters
Mariska is de drijvende kracht achter Engelen Arbeidsadvies. Ze heeft een heel eenvoudige smaak: ze wil alleen het allerbeste. Ze is actief betrokken bij de trajecten van haar team, denkt mee en weet als geen ander bruggen te slaan tussen vraag en aanbod. Haar enthousiasme is aanstekelijk en ze is vakinhoudelijk ervaren en deskundig. Als verpleegkundige maakte Mariska in 2003 een overstap naar de sociale zekerheid, het UWV. Zij specialiseerde zich daar in het toepassen van de wetten van de sociale zekerheid, re-integratie en loopbaancoaching. In 2009 is zij bij een private uitvoerder van de sociale zekerheid gaan werken waar zij de zakelijke wereld ontdekte. Met haar kennis en opgedane ervaring bij het UWV en de private sector, de twee uiterste in arbeidsmarkttoeleiding, besloot ze in 2010 met een eigen onderneming de middenweg te kiezen: sociaal in een zakelijk jasje. Mariska heeft een adviserende rol bij verzuim en re-integratie. Ze lost graag complexe casussen op en maakt graag het onmogelijke mogelijk. Halina is een optimist pur sang die met veel passie mensen in beweging brengt die vastlopen op de arbeidsmarkt. Ze is doelgericht en vasthoudend in haar missie. Ze laat pas los als ze voor iemand een oplossing gevonden heeft. Met haar deskundigheid en jarenlange ervaring in de private re-integratie, commerciële re-integratie en arbeidstoeleiding creëert ze nieuwe kansen voor werknemers en ondersteunt ze bij het maken van keuzes. Haar werkwijze laat zich het beste omschrijven als helder, positief, betrokken, praktisch en doelgericht. Halina levert maatwerk met als doel om mensen met plezier te laten werken. Daar zet ze zich met veel enthousiasme voor in. Halina is ook gecertificeerd jobcoach en ziet competentiegericht coachen als belangrijk onderdeel voor duurzame inzetbaarheid. Pieter stimuleert, inspireert en brengt mensen in beweging. Hij ontdekt graag wat een passende loopbaanstap voor iemand is en ondersteunt in het maken van die stap. Hij weet mensen tot verandering aan te zetten en krijgt belemmerende overtuigingen boven tafel om daarmee de gewenste verandering duurzaam te maken, hoe moeilijk dit soms ook lijkt. Dit doet hij vooral door steeds goed aan te sluiten bij wat iemand nodig heeft, een spiegel voor te houden en handvatten aan te reiken om niet effectieve patronen te doorbreken. Hij schuwt diepgang niet, maar is daar niet op voorhand op gericht: wat niet hoeft, moet je vooral niet doen. Kenmerkend voor Pieters aanpak is zijn heldere en transparante manier van communiceren. Hij heeft een gezonde dosis humor en kan gemakkelijk relativeren. Door zijn brede achtergrond binnen zowel commerciële als non-profit organisaties weet  hij organisatieprocessen snel te doorgronden. Maud is nieuwsgierig naar wat mensen beweegt en hoe je mensen kunt laten bewegen. Vanuit haar functie als ergotherapeut heeft ze zich gespecialiseerd in de re-integratie van mensen. Ze is haar werkvlak gaan verbreden met loopbaancoaching. Met haar rugzak vol met ervaring als ergotherapeut, arbeidsadviseur en re-integratiebegeleider weet ze de vinger op de juiste plek te leggen, inzichten te geven en de juiste handvatten aan te reiken. Zij is daarbij steeds in staat aan te sluiten bij wat de ander nodig heeft. Haar werkwijze kenmerkt zich als doelgericht, professioneel en pragmatisch gericht op bewustwording, gedragsverandering en ontwikkeling. Het creëren van vertrouwen in eigen kunnen, verbinding en het stimuleren van eigen regie zijn voor haar van wezenlijk belang binnen het begeleidingstraject. Cathelijne heeft haar passie gevonden in het motiveren en het zoeken naar oplossingen om samen zo goed mogelijk te presteren. Na een opleiding als diëtist, haar werkervaring als docent en loopbaanadviseur voor studenten heeft ze gekozen om zich te specialiseren in de sociale zekerheid, re-integratie en loopbaancoaching. Samen het beste in iemand naar boven halen, daar wordt ze blij van. Als het linksom niet lukt gaat ze rechtsom, geen oplossing is geen optie voor haar. De werkstijl van Cathelijne kenmerkt zich door daadkracht, duidelijk, tikkeltje zakelijk, ontwikkelings- en mensgericht. Ze is nieuwsgierig in wat mensen beweegt en heeft zich verdiept in de preventieve kant van het verzuim. Deze kennis deelt ze graag om mensen te ondersteunen bij een duurzame inzetbaarheid. Cathelijne draagt graag bij aan de kwaliteit van werk en met loopbaanvraagstukken ben je bij haar aan het goede adres. Ze denkt en beweegt graag mee naar passende oplossing. 

Onze visies

"Werknemers groeien door uitdaging"
"Werknemers en organisaties kunnen veranderen als ze er voor kiezen"
"Niet-effectieve gewoontes kunnen drastisch veranderen, hoe moeilijk dat ook lijkt"
"Werknemers in organisaties zijn vele malen weerbaarder dan we denken"
"Werknemers reageren op logische wijze en zijn vatbaar voor een logische uitleg"